torsdag 26 februari 2009

Utdrag.

- Du är en sån som kommer att skjuta mot solen, bara vänta lite. Nu är du i en femtonåringskropp men du är mycket vis, du är inte en femtonåring och du har aldrig varit en åttaåring, utan du är född vuxen. Du upplever trygghet när du kan göra dig fri från krav, du ställer så höga krav på dig själv att du inte behöver att andra gör det. Kanske borde du ta mer hänsyn till andra. Nu har du lätt att känna dig hotad av dem, och då är du så snabb med att gå i försvarsställning att andra uppfattar det så att det är du som går till attack. Du har originella värderingar, är kraftfull, attraktiv, okonventionell, raffirnerad, har raffinerad logik, och ett udda och annorlunda sätt att utttrycka känslor och känslomässiga behov.
Ditt problem senare kan vara att du har en tendens med att gå till överdrift med att känna, med att stänga dig inne, med att fly ifrån, överdrift med allt, och jag vet inte om det är bra eller dåligt.

Texten i sitt ursprung har y:n istället för u.

"Tillbaka: avbryter man sig under läsandet av en bok är det inte svårare än att börja där man slutade. Jag skulle säga att detta är en sympatisk egenskap, och att jag gärna skulle se att den gällde även på andra områden än litteraturen."

säger jag till dig som jag -
förstår du inte hur rädd jag -

Inga kommentarer: