tisdag 25 oktober 2011

Härskartekniker

OSYNLIGGÖRANDE

Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem.

Exempel:
Någon tar upp det som man just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att man just börjat prata.
På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när man får ordet.

FÖRLÖJLIGANDE

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på ens yttre är ett sätt.

Exempel:
En kollega skrattar åt ens uttal och säger att man låter som en karaktär i en kul TV-serie (när man hade något viktigt att säga).

UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION

Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla väsentlig information.

Exempel:

Kollegor låter en förstå att de haft ett möte där man borde ha varit med.
Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.

DUBBELBESTRAFFNING

Att ställa en inför ett val, och utsätta en för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val man än gör.

Exempel:
Man är noggrann med sina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om man snabbar på, får man höra att man slarvar.
Som man: att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma.
Som kvinna: att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös, men närvarande på mötet kallas för "dålig mamma".

PÅFÖRANDE AV SKULD OCH SKAM

Att få en att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Jämför dock skuldkänsla och skamkänsla.

Exempel:
Trots att man inte informerats om det där mötet, får man höra att man själv borde tagit reda på när det var.
Ingen lyssnar på vad man säger under mötet och man känner det som att man uttryckt sig på ett dumt eller otydligt sätt.
Om man utsätts för sexuella trakasserier, har man sig själv att skylla - genom exempelvis klädval.
Man blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det man säger saknar betydelse.

OBJEKTIFIERING

Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang.

VÅLD ELLER HOT OM VÅLD

Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns.

fredag 14 oktober 2011

Vänner

Jag vill prata om vänner. Det verkar vara ett tema den senaste tiden.

Vänskap har alltid varit ett kapitel för sig för mig. Eller kanske snarare relationer. Kanske har vänskapen märkts tydligare därför att det är så viktigt under så lång tid. Under all ens tid. Under olika perioder.

Men vad gör man om något händer som gör att man förlorar sin närmsta vän? Och vad gör man om den händelsen påverkar en för resten av ens liv? Om allt man gör därefter är att skydda sig?

Det kanske leder till petighet? Större krav på vänner? Eller försiktighet, misstänksamhet, avståndstagande?

Man lär sig mycket genom att sörja sin bästa vän redan som femtonåring. Framför allt lär man sig på ännu kortare tid vem som är värd att lägga tid på, energi på. Relativt fort ser man igenom populär-vänskap och kan sålla bort falska människor.

Det enda är väl att det är en hård läxa varje gång. Färre och färre släpps igenom det hårda nätet av kontroller. Fler krav ställs på de som är värda. Fler krav ställer man på sig själv för de som är värda det.

I slutändan är det enda som räknas de som faktiskt gjorde en positiv skillnad i ens liv. Levande som döda.