lördag 9 februari 2008

Svenska, ett artigt språk?

Jag skulle säga att England har ett typiskt artigt språk. Främst tänker jag på alla dessa "please" och "excuse me" som yttras i tid och otid.

Är då engelska det enda artiga språket? Njae, när en tänker på hur ofta vi svensktalande säger tack kan jag inte annat än dra slutsatsen att vårat språk är ett artigt, om än något teatraliskt lagt, språk. Inte helt olikt de engelska slentrianmässigt uttalade orden ovan.
Vi säger tack när vi får kvittot av kassören, tack när vi får betala notan på restaurangen och tack vid biljettåterlämnandet i en kontroll. Varför tackar vi för dessa saker? Är vi rent av bara glada att ha kommit undan, som om vi alla vore granskade under lupp?

Tack är ett bra ord när en menar det. Säger vi ett ord eller en mening för ofta tappar det sin betydelse och sin vikt. Kvalitet, inte kvantitet.

Inga kommentarer: